Kool alates 17.maist

Alates 17.maist jätkub kool kõikidele õpilastele kontaktõppes. Tunnid toimuvad tunniplaani alusel (nii nagu enne distantsõppele minekut).

Meeldetuletus:
11.05-11.50 liikumis- ja söögivahetund, edasi jätkuvad tunnid tunniplaani alusel.
Kell 11.05 lähevad sööma 1.-4.klass, 5.-9.klass liikumistund õues.
1.-4.klass läheb peale söömist õue liikumistundi
5.-9.klass läheb sööma kell 11.35

Tunniplaani vaata siit:
https://ruusakool.rapina.ee/oppetoo/tunniplaan/

Pea meeles:
1. Kooli tule kuni 10 minutit enne koolitundide algust.
2. Pane jalga vahetusjalatsid.
3. Pese 0. korrusel käed
4. 12-aastased ja vanemad õpilased kannavad koolis maski. Vajadusel saavad nad maski korrapidaja õpetaja käest.
5. Vahetunnid toimuvad klassidel erinevatel aegadel õpetaja suunamisel.
6. Vahetundides hoia 2+2 reeglit.
7. Pärast koolitundide lõppu mine kohe koju, väljaarvatud juhul kui õpetaja on palunud sind jääda pärast tunde õppima.

Väljavõte Vabariigi  Valitsuse 13.05.2021 korralduse nr 197 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ :

Üld-, kutse- ja kõrgharidus

Alates 17. maist lubatakse kontaktõpet korraldada kõigis üldhariduskoolides, kutseõppeasutustes ja kõrgkoolides.

Kõik haridusasutustes viibijad peavad kandma maski või katma suu ja nina. Kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, töö või tegevuse iseloomu arvestades või muudel olulistel põhjustel võimalik. Terviseameti juhend maskide kasutamiseks ja kandmiseks: eesti ja vene keeles.

Kõikidel haridusastmetel tuleb õppetööd korraldades silmas pidada hajutamise ja kontaktide vähendamise olulisust ning tagada siseruumides nõuetekohane ventilatsioon või tuulutamine. Töö korraldamisel tuleb lähtuda Haridus- ja Teadusministeeriumi juhistest.

Ruusa Põhikool