Kool alates 3.maist

Alates 3.maist tulevad kooli 1.-4.klassi ja 9.klassi õpilased, samuti kutsutud õpilased. Teised klassid jätkavad distantsõppel. Tunnid toimuvad kõigil õpilastel tunniplaani alusel (nii nagu enne distantsõppele minekut).

Meeldetuletus:
11.05- 11.50 liikumis- ja söögivahetund, edasi jätkuvad tunnid tunniplaani alusel.
Tunniplaani vaata siit:
https://ruusakool.rapina.ee/oppetoo/tunniplaan/

Pea meeles:
1. Kooli tule kuni 10 minutit enne koolitundide algust.
2. Pane jalga vahetusjalatsid.
3. Pese 0. korrusel käed
4. 12-aastased ja vanemad õpilased kannavad koolis maski. Vajadusel saavad nad maski korrapidaja õpetaja käest.
5. Vahetunnid toimuvad klassidel erinevatel aegadel õpetaja suunamisel.
6. Vahetundides hoia 2+2 reeglit.
7. Pärast koolitundide lõppu mine kohe koju, väljaarvatud juhul kui õpetaja on palunud sind jääda pärast tunde õppima.

Ruusa Põhikool