Kui õues pakane paugub

ÕPPETÖÖ KORRALDUS KOOLIS

Kui õpperuumi õhutemperatuur on vähem kui 19º C, siis jäävad õppetunnid selles õpperuumis ära. 

Õppetunnid jäetakse ära võimlas, kui õhutemperatuur võimlas on vähem kui 18º C.

Kui tegelikult toimiva välisõhu temperatuur on kokkuvõttes koolipäeva hommikul kell 06.00 temperatuuri (http://www.emhi.ee andmetel) ja tuule-külma indeksi tabelit (Tervisekaitseinspektsiooni veebilehe tabelit http://www.tervisekaitse.ee/?mid=1000) arvestades:

  • miinus 20º C ja madalam, siis jääb õppetöö ära 1.–6. klassi õpilastel;
  • miinus 25º C ja madalama tegelikult toimiva temperatuuri juures jääb õppetöö ära ka 7.–9. klassi õpilastel.

Madalast välisõhu temperatuurist hoolimata kooli tulnud põhikooli õpilastele korraldatakse kojusaatmise võimaluseni erinevaid tegevusi.
Kehalise kasvatuse tunnid võivad toimuda:

  • 1.–6. klassi õpilastele õues, kui tegelikult toimiva välisõhu temperatuur (reaalne temperatuur http://www.emhi.ee andmetel kooli asukohas ja tuulekülma indeks http://www.tervisekaitse.ee/?mid=1000 tabeli andmetel) on kuni miinus 10º C 
  • 7.–12. klassi õpilastel, kui tegelikult toimiva välisõhu temperatuur on kuni miinus 15º C. Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.