Õpilaste kogunemine 19. märtsil

Õpilaste kogunemine

19. märts 2019

  1. Loovtöö kaitsmine toimub kolmapäeval, 3. aprillil 2019 kell 14.00. Osalevad 8. klassi õpilased.
  2. Ujumine toimub 1.—2. klassil viimast korda sel kolmapäeval, 20. märtsil 2019. Võtke palun kindlasti ujumisasjad kaasa.
  3. Jalgpallitrenn toimub igal neljapäeval kell 14.45—15.30 spordisaalis. Kõik trennihuvilised olge kindlasti kohal.
  4. Rahvusvaheline teatripäeva tähistamine toimub 27. märtsil 2019 kell 10.00 Ruusa Põhikooli saalis. Osalevad 1.—6. klassi õpilased. Algklassiõpilastele tulevad külla Mehikoorma Põhikooli õpilased.
  5. Direktor rääkis heast ja sõbralikust käitumisest.
  6. Kui me soovime endale palju ja häid sõpru, peab ise olema puhas ning ilma halva haisuta. Hügieen on oluline! Eelkõige käivad hügieenireeglid kehapuhtuse, tervisliku toitumise, puhkuse ja vaba aja veetmise ning kehakultuuri ja spordi kohta. Kõike seda kokku nimetatakse isiklikuks hügieeniks, sest siin hoolitseb iga inimene ise oma tervise eest.
  7. Kõigil õpilastel peavad olema vahetusjalanõud. Välisjalanõudes koolimajas ei kõnni.
  8. Kehalise kasvatuse tundideks peab olema kaasa võetud vahetusriided.