Õppetöö jätkumine 8.-28.märtsini

1.-4. klassil jätkub tavaõpe koolimajas. Liikumistundi ei toimu. Individuaalset juhendamist vajavad 5.-9.klassi õpilased jätkavad kontaktõppes. Ülejäänud 5.-9. klassi õpilased õpivad distantsõppel tunniplaani alusel.

Tunniplaan:

Tunniplaan

NB! Seoses liikumistunni ära jäämisega on muutunud ka tundide kellaajad. Muutunud tundide kellaajad samuti nähtavad kooli kodulehel tunniplaanis.

Uutest piirangutest või piirangute leevenemisest anname teada kooli kodulehel ja Stuudiumi suhtluses.

Mõistvat suhtumist ja püsime terved!

Ruusa Põhikool