Õppetöö jätkumine koolis alates 1.märtsist

1.-4. klassil jätkub tavaõpe koolimajas. Liikumistundi 1.-5. märtsini ei toimu. Individuaalset juhendamist vajavad 5.-9.klassi õpilased jätkavad kontaktõppes. Ülejäänud 5.-9. klassi õpilased õpivad distantsõppel tunniplaani alusel. Distantsõppel olevad õpilased peavad õigeaegselt tegema tunnitööd (kui see on antud) ja/või olema zoom keskkonnas, et õpetaja saaks tundi läbi viia. 

Vaata kellaaegade ja tunniplaani muudatustest siit:

Tunniplaan

NB! Täpsem info klassijuhatajalt stuudiumi suhtluses.

Ruusa Põhikool