Õppetöö jätkumine 11.märtsist

Alates 11. märtsist jätkub õppetöö distantsõppe vormis 1.-9.klassi õpilastele tunniplaani alusel. Kontaktõppes jätkavad õppetööd HEV õpilased. HEV õpilastele edastab tunniplaani õpetaja. 

NB! Seoses liikumistunni ära jäämisega on muutunud ka tundide kellaajad. Muutunud tundide kellaajad samuti nähtavad kooli kodulehel tunniplaanis.

Uutest piirangutest või piirangute leevenemisest anname teada kooli kodulehel ja Stuudiumi suhtluses.

Mõistvat suhtumist ja püsime terved!

Ruusa Põhikool