Tunniplaan

1. klass2. klass3. klass4. klass5. klass6. klass7. klass8. klass9. klass
 
KELL
ESMASPÄEV
TEISIPÄEV
KOLMAPÄEV
NELJAPÄEV
REEDE
1
8:30-9:15
eesti keel
muusika
 
eesti keel
eesti keel
2
9.25-10.10
eesti keel
eesti keel
eesti keel
eesti keel
loodusõpetus
3
10.20-11.05
matemaatika
matemaatika
muusika
matemaatika
kehaline kasvatus
4
11.05-11.50
tervisevahetund
tervisevahetund
tervisevahetund
tervisevahetund
tervisevahetund
5
11.50-12.35
kunst ja tööõpetus
kunst ja tööõpetus
ujumine
KiVa-tund
 
6
12.40-13.25
 
robootika
ujumine
kunst ja tööõpetus
 
7
13.30-14.15
KiVa-tund
 
ujumine
 
 
8
14.20-15.05
 
 
 
 
 
 
KELL
ESMASPÄEV
TEISIPÄEV
KOLMAPÄEV
NELJAPÄEV
REEDE
1
8:30-9:15
eesti keel
muusika
matemaatika
 
eesti keel
2
9.25-10.10
eesti keel
eesti keel
eesti keel
eesti keel
inimeseõpetus
3
10.20-11.05
kunst ja tööõpetus
kunst ja tööõpetus
muusika
matemaatika
kehaline kasvatus
4
11.05-11.50
tervisevahetund
tervisevahetund
tervisevahetund
tervisevahetund
tervisevahetund
5
11.50-12.35
matemaatika
kehaline kasvatus
ujumine
 
kunst ja tööõpetus
6
12.40-13.25
loodusõpetus
robootika
ujumine
 
KiVa-tund
7
13.30-14.15
 
 
ujumine
 
 
8
14.20-15.05
 
 
 
 
 
 
KELL
ESMASPÄEV
TEISIPÄEV
KOLMAPÄEV
NELJAPÄEV
REEDE
1
8:30-9:15
eesti keel
inglise keel (Rühm 2)
matemaatika
inglise keel (Rühm 2)
eesti keel
2
9.25-10.10
eesti keel
eesti keel
eesti keel
eesti keel
inimeseõpetus
3
10.20-11.05
kunst ja tööõpetus
kunst ja tööõpetus
liikluskasvatus
matemaatika
kehaline kasvatus
4
11.05-11.50
tervisevahetund
tervisevahetund
muusika
tervisevahetund
inglise keel (Rühm 2)
5
11.50-12.35
matemaatika
kehaline kasvatus
ujumine
inglise keel (Rühm 1)
kunst ja tööõpetus
6
12.40-13.25
loodusõpetus
muusika
ujumine
matemaatika
KiVa-tund
7
13.30-14.15
inglise keel (Rühm 1)
inglise keel (Rühm 1)
ujumine
 
 
8
14.20-15.05
 
 
 
 
 
 
KELL
ESMASPÄEV
TEISIPÄEV
KOLMAPÄEV
NELJAPÄEV
REEDE
1
8:30-9:15
 
inglise keel (Rühm 2)
matemaatika
inglise keel (Rühm 2)
eesti keel
2
9.25-10.10
eesti keel
eesti keel
eesti keel
eesti keel
loodusõpetus
3
10.20-11.05
matemaatika
matemaatika
liikluskasvatus
matemaatika
kehaline kasvatus
4
11.05-11.50
tervisevahetund
tervisevahetund
muusika
tervisevahetund
inglise keel (Rühm 2)
5
11.50-12.35
käsitöö ja tööõpetus
kehaline kasvatus
ujumine
inglise keel (Rühm 1)
matemaatika
6
12.40-13.25
loodusõpetus
muusika
ujumine
kunst
KiVa-tund
7
13.30-14.15
inglise keel (Rühm 1)
inglise keel (Rühm 1)
ujumine
arvutiõpetus
 
8
14.20-15.05
 
 
 
 
 
 
KELL
ESMASPÄEV
TEISIPÄEV
KOLMAPÄEV
NELJAPÄEV
REEDE
1
8:30-9:15
inglise keel
 
kehaline kasvatus
loodusõpetus
 
2
9.25-10.10
matemaatika
matemaatika
kehaline kasvatus
matemaatika
inglise keel
3
10.20-11.05
matemaatika
inglise keel
kirjandus
matemaatika
inimese-
õpetus
4
11.05-11.50
tervisevahetund
tervisevahetund
tervisevahetund
tervisevahetund
tervise-vahetund/
KiVa-tund
5
11.50-12.35
käsitöö
loodusõpetus
eesti keel
eesti keel
 
6
12.40-13.25
käsitöö
kirjandus
ajalugu
kunst
 
7
13.30-14.15
eesti keel
 
 
arvutiõpetus
 
8
14.20-15.05
muusika
 
 
 
 
 
KELL
ESMASPÄEV
TEISIPÄEV
KOLMAPÄEV
NELJAPÄEV
REEDE
1
8:30-9:15
inglise keel
matemaatika
kehaline kasvatus (T)
loodusõpetus
kehaline kasvatus (P)
2
9.25-10.10
saksa keel
matemaatika
kehaline kasvatus (T)
matemaatika
kehaline kasvatus (P)
3
10.20-11.05
matemaatika
inglise keel
kirjandus
saksa keel
inimese-
õpetus
4
11.05-11.50
tervisevahetund
tervisevahetund
tervisevahetund
tervisevahetund
tervise-vahetund/
KiVa-tund
5
11.50-12.35
käsitöö ja tööõpetus
loodusõpetus
eesti keel
eesti keel
saksa keel
6
12.40-13.25
käsitöö ja tööõpetus
kirjandus
ajalugu
ühiskonnaõpetus
 
7
13.30-14.15
eesti keel
kunst
matemaatika
ajalugu
 
8
14.20-15.05
muusika
inglise keel
loodusõpetus
 
 
 
KELL
ESMASPÄEV
TEISIPÄEV
KOLMAPÄEV
NELJAPÄEV
REEDE
1
8:30-9:15
geograafia
matemaatika
 
inimeseõpetus
kehaline kasvatus (P)
2
9.25-10.10
saksa keel
eesti keel
ajalugu
inglise keel
kehaline kasvatus (P)
3
10.20-11.05
eesti keel
matemaatika
matemaatika
saksa keel
muusika
4
11.05-11.50
tervisevahetund
tervisevahetund
tervisevahetund
tervisevahetund
tervise-vahetund
5
11.50-12.35
kirjandus
ajalugu
matemaatika
matemaatika
saksa keel
6
12.40-13.25
tööõpetus
 
inglise keel
loodusõpetus
bioloogia
7
13.30-14.15
tööõpetus
 
inglise keel
kunst
loodusõpetus
8
14.20-15.05
 
 
arvutiõpetus
kirjandus
 
 
KELL
ESMASPÄEV
TEISIPÄEV
KOLMAPÄEV
NELJAPÄEV
REEDE
1
8.30-
9.15
geograafia
geograafia
saksa keel
inimeseõpetus
kehaline kasvatus (P)
2
9.25-
10.10
matemaatika
eesti keel
ajalugu
ühiskonnaõpetus
kehaline kasvatus (P)
3
10.20-11.05
eesti keel
matemaatika
saksa keel
matemaatika
muusika
4
11.05-11.50
tervisevahetund
tervisevahetund
tervisevahetund
tervisevahetund
tervise-vahetund
5
11.50-12.35
inglise keel
ajalugu
matemaatika
keemia
keemia
6
12.40-13.25
saksa keel
kunst
inglise keel
füüsika
bioloogia
7
13.30-14.15
käsitöö ja tööõpetus
kirjandus
inglise keel
bioloogia
füüsika
8
14.20-15.05
käsitöö ja tööõpetus
 
arvutiõpetus
kirjandus
 
 
KELL
ESMASPÄEV
TEISIPÄEV
KOLMAPÄEV
NELJAPÄEV
REEDE
1
8:30-9:15
matemaatika
geograafia
kehaline kasvatus (T)
matemaatika
kehaline kasvatus (P)
2
9.25-10.10
eesti keel
inglise keel
kehaline kasvatus (T)
ühiskonnaõpetus
kehaline kasvatus (P)
3
10.20-11.05
geograafia
ajalugu
saksa keel
kirjandus
muusika
4
11.05-11.50
tervisevahetund
tervisevahetund
tervisevahetund
tervisevahetund
tervise-vahetund
5
11.50-12.35
inglise keel
matemaatika
inglise keel
keemia
keemia
6
12.40-13.25
saksa keel
kunst
matemaatika
füüsika
saksa keel
7
13.30-14.15
käsitöö ja tööõpetus
kirjandus
ajalugu
bioloogia
füüsika
8
14.20-15.05
 
eesti keel
 
bioloogia