Otsime oma kollektiivi uusi liikmeid!

Ruusa Põhikool võtab alates 21. augustist tööle:

*loodusainete õpetaja (osalise koormusega)
bioloogia–3 tundi,
geograafia–3 tundi,
loodusõpetus–4 tundi,
keemia–4 tundi,
füüsika–3 tundi,
inimeseõpetus–4 tundi;

*logopeedi (osalise koormusega),
*eripedagoogi (osalise koormusega),
*üks-ühele õpetaja.

Sooviavaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata 9. augustiks 2019 e-aadressil ruusakool@rapina.ee.

Lisainfo tel 5346 8210 või ruusakool@rapina.ee