Lõpueksamid

Ruusa Põhikooli 9. klassi lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023. a;
3) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023. a;
4) valikeksam inglise keeles (suuline) – 14. juuni 2023. a.

Ruusa Põhikooli 4. klassi tasemetööd õppeained, vormid ja ajad:

 4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) matemaatika (kirjalik) – 19. –22. september 2022. a;
2) eesti/vene keel (kirjalik) – 23. september; 26. –27. september 2022. a;
5) loodusõpetus (kirjalik) – 10. –13. oktoober 2022. a.

Ruusa Põhikooli 7. klassi tasemetööd õppeained, vormid ja ajad:

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) matemaatika (kirjalik) – 19. –22. september 2022. a;
2) eesti/vene keel (kirjalik) – 23. september; 26. –27. september 2022. a;
3) loodusõpetus (kirjalik) – 10. –13. oktoober 2022. a.

https://www.riigiteataja.ee/akt/121052022003