Lõpueksamid

Ruusa Põhikooli 9. klassi lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2022. a;
4) matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022. a;
5) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses, inglise või saksa keeles võõrkeelena (kirjalik) – 14. juuni 2022. a;
6) valikeksam inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 14.–15. juuni 2022. a;

Ruusa Põhikooli 4. klassi tasemetööd õppeained, vormid ja ajad:

1) matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021. a;
4) eesti/vene keel (kirjalik) – 28.–29. september 2021. a;
5) loodusõpetus (kirjalik) – 6.–7. oktoober 2021. a.

https://www.riigiteataja.ee/akt/107052021001