Koolist

Ruusa kooli ajalugu ulatub aastasse 1772.

1872 a. Võuküla algkool.
Valmis Võuküla kooli uus hoone ja sellest sai Toolamaa valla Võuküla algkool

1939.a. sügisel toodi kool Ruusa raudteejaama juurde ja ta jäi Veriora valla alluvusse.
Alguses oli kool 6-klassiline, pärast sõda 7-klassiline.

1964.aastast alates oli kool 8-klassiline.
1976.aastast Ruusa Algkool.
1939-1993 aastani asus kool Ruusa raudtee juures.
1993.aastast Ruusa Põhikool.
Sellest aastast alates alustab Ruusa Algkooli asemel tööd Ruusa Põhikool.
1.mail 1993 a. likvideeriti Ruusa sovhoos ja tühjaks jäänud Ruusa sovhoosi keskuse ruumidesse otsustati tuua Ruusa kool. Suve jooksul tehti endises sovhoosi keskuses remonttööd ja 1.septembriks sai endisest sovhoosikeskusest Ruusa Põhikool. Kooli 1.klass asus Ruusa lasteaia ruumides. Kuna Ruusa kool sai endale uued ruumid ja Leevaku Põhikooli vanas majas, kus asusid 5.-9.klass vajas remonti, siis otsustati tuua nende klasside õpilased Ruusale õppima ja ühendada Ruusa Algkooliga ja nii sai Ruusa algkoolist Ruusa Põhikool.
Leevaku Põhikoolist sai Leevaku Algkool.
Ruusa Põhikool töötab selles majas tänaseni.

Ruusa kooli juhatajad-direktorid.

1840 Peedu Zernask
Joosep Mälberg
Jakob Sikut
Jakob Sepman
1879-1903 Gustav Nemvalts
1903-1920 Jaan Siilinarusk
1920-1923 Paul Saksing
1923-1926 Eduard Peedosk
1926-1935 Hugo Kütt
1935-1936 Aksel Pihlapuu
1936-1940 Rudolf Armulik
1941-1954 Rudolf Aruste
1954-1965 Miili Valner
1965-1976 Olga Aruste
1976-1993 Inga Ennok
1993-2003 Lembit Vihula
2003-2008 Urve Mähar
2008- 2021 Kurmet Karsna

2021 – Jane Raud