Kool alates 3.maist

Alates 3.maist tulevad kooli 1.-4.klassi ja 9.klassi õpilased, samuti kutsutud õpilased. Teised klassid jätkavad distantsõppel. Tunnid toimuvad kõigil õpilastel tunniplaani alusel (nii nagu enne distantsõppele minekut). Meeldetuletus:
11.05- 11.50 liikumis- ja söögivahetund, edasi jätkuvad tunnid tunniplaani alusel.
Tunniplaani vaata siit:
https://ruusakool.rapina.ee/oppetoo/tunniplaan/ Pea meeles: ...
Loe Edasi
/ Uudised ja teated

Otsime kooli sotsiaalpedagoogi

Ruusa Põhikool otsib oma kollektiivi sotsiaalpedagoogi. Sotsiaalpedagoogi ametiülesanded on: Probleemsete laste välja selgitamine. Probleemsete laste ja nende vanemate nõustamine. Kooli ja kodu koostöö süvendamine õpi- ja käitumishäiretega õpilaste aitamisel ja suunamisel ning nende probleemide ennetamisel. Tööle asumise aeg: nii pea ...
Loe Edasi
/ Uudised ja teated

Õppetöö jätkumine 11.märtsist

Alates 11. märtsist jätkub õppetöö distantsõppe vormis 1.-9.klassi õpilastele tunniplaani alusel. Kontaktõppes jätkavad õppetööd HEV õpilased. HEV õpilastele edastab tunniplaani õpetaja. NB! Seoses liikumistunni ära jäämisega on muutunud ka tundide kellaajad. Muutunud tundide kellaajad samuti nähtavad kooli kodulehel tunniplaanis. Uutest ...
Loe Edasi
/ Uudised ja teated

Õppetöö jätkumine 8.-28.märtsini

1.-4. klassil jätkub tavaõpe koolimajas. Liikumistundi ei toimu. Individuaalset juhendamist vajavad 5.-9.klassi õpilased jätkavad kontaktõppes. Ülejäänud 5.-9. klassi õpilased õpivad distantsõppel tunniplaani alusel. Tunniplaan: Tunniplaan NB! Seoses liikumistunni ära jäämisega on muutunud ka tundide kellaajad. Muutunud tundide kellaajad samuti nähtavad ...
Loe Edasi
/ Uudised ja teated