Meie koolisügise algus Ruusal

Kooliaasta Ruusal algas hooga, põnevate ning harivate tegevustega õpilaste jaoks. Septembris on olnud nii liikuvaid tegevusi kui ka palju õpetlikke kogemusi. Ruusa kool on juba mitu aastat Liikuma Kutsuvate koolide võrgustikus. Aktiivseid tegevusi oli piisavalt ka meie koolis. Lisaks sellele, ...
Loe Edasi
/ Uudised ja teated

Majandustöölise konkurss

Ruusa Põhikool võtab uuest õppeaastast tööle MAJANDUSTÖÖLISE! Töökoha suurus 0,7 ametikohta. Töö sisu: Toidu viimine lasteaiarühmale kaks korda päevas. Kõik õuealaga seotud majandustööd, sh muru niitmine, lehtede koristamine, hooviala puhtana hoidmine, lume lükkamine ja liivatamine. Ruumides ootavad tööd: veenäitude igakuine ...
Loe Edasi
/ Uudised ja teated

Loominguline ja seostatud õppimine Ruusa Põhikoolis

Reaalses maailmas ei omandata teadmisi tükkhaaval, kõik on omavahel seotud. Õppimine võib toimuda erinevatel viisidel ja ei pea kindlasti toimuma klassis. Lõiming saab toimuda nii ainetunni siseselt kui ainetunni üleselt, koostoimes teiste õppeainetega, läbivate teemade kaudu, üldpädevuste kaudu, kattuvate mõistete ...
Loe Edasi
/ Uudised ja teated

Õuesõpe õiekuul

Ruusa Põhikooli õpivõimalused muutuvad iga kuuga aina valikuterohkemaks. Maikuu on meil õuesõppekuu. Kasutame õppimiseks mitmekesiseid võimalusi ja üks nendest ongi õues õppimine. Sellel õppimisel on omad plussid, sest kõike, mis seostub igapäevase eluga ei saagi õppida klassis õpiku ja töövihiku ...
Loe Edasi
/ Uudised ja teated