Töötajad

NIMI
ÕPETAJAD
E-POST
Jane Raud
koolijuht
jane.raud@rapina.ee
Elmar Peterson
füüsika, keemia, geograafia, loodusfüüsika
elmar.peterson@rapina.ee
Urve Mähar
matemaatika, kunst, tüdrukute käsitöö
urve.mahar@rapina.ee
Kersti Kiudorf
eesti keel ja kirjandus
kersti.kiudorf@rapina.ee
Kaja Hüsson
4. ja 5. klassiõpetaja, muusikaõpetus,          klassijuhataja 4. ja 5. klass
kaja.husson@rapina.ee
Viktor Pikner
töö- ja tehnoloogiaõpetus
viktor.pikner@rapina.ee
Monika Adamson
2. ja 3. klassiõpetaja,                                     klassijuhataja 2. ja 3. klass, loodusõpetus
monika.adamson@rapina.ee
Anu Vihula
saksa keel, inglise keel, ühiskonnaõpetus, ajalugu, klassijuhataja 8. klass
anu.vihula@rapina.ee
Valve Peebu
logopeed, eripedagoog
valve.peebu@rapina.ee
Andres Kohv
bioloogia
andres.kohv@rapina.ee
Kurmet Karsna
kehaline kasvatus
kurmet.karsna@rapina.ee
Karmen Siilmand
sotsiaalpedagoog, klassijuhataja 6. ja 7. klass
karmen.siilmand@rapina.ee
Kersti Kiudorf
üks ühele klassiõpetaja
kersti.kiudorf@rapina.ee
 
 
 
 
MAJANDUSPERSONAL
 
Reseda Treier
kokk
reseda.treier@rapina.ee
Heli Sidorov
aednik-koristaja
heli.sidorov@rapina.ee