Töötajad

NIMI
ÕPETAJAD
E-POST
Jane Raud
koolijuht
jane.raud@rapina.ee
Elmar Peterson
füüsika, keemia, geograafia, loodusõpetus
elmar.peterson@rapina.ee
Urve Mähar
matemaatika, kunst, tüdrukute käsitöö
urve.mahar@rapina.ee
Mai Assak-Lehtmets
eesti keel ja kirjandus, ühiskonnaõpetus, ajalugu
mai.assak@rapina.ee
Kaja Hüsson
3. ja 4. klassiõpetaja, muusikaõpetus,          klassijuhataja 3. ja 4. klass
kaja.husson@rapina.ee
Viktor Pikner
töö- ja tehnoloogiaõpetus
viktor.pikner@rapina.ee
Anneli Huuse
1. ja 2. klassiõpetaja,                                     klassijuhataja 1. ja 2. klass, eesti keel
anneli.huuse@rapina.ee
Anu Vihula
saksa keel, inglise keel, klassijuhataja 7. ja 9. klass
anu.vihula@rapina.ee
Valve Peebu
üks-ühele õpetaja, logopeed, eripedagoog
valve.peebu@rapina.ee
Maie Karakatš
loodusõpetus, bioloogia
maie.karakatš@rapina.ee
Kurmet Karsna
kehaline kasvatus
kurmet.karsna@rapina.ee
Karmen Siilmand
sotsiaalpedagoog, klassijuhataja 5. ja 6. klass
karmen.siilmand@rapina.ee
Kersti Kiudorf
üks ühele klassiõpetaja
kersti.kiudorf@rapina.ee
 
 
 
 
MAJANDUSPERSONAL
 
Reseda Treier
kokk
reseda.treier@rapina.ee
Heli Sidorov
aednik-koristaja
heli.sidorov@rapina.ee