Hoolekogu

Ruusa Põhikooli hoolekogu koosseis:

Jrk. nr
Hoolekogu liige
Esindaja
1.
 Leo Kütt
Räpina Vallavolikogu esindaja
2.
Urve Mähar
õpetajate esindaja
3.
Kadri Jürgenson
lastevanemate esindaja
4.
Carolina Loog
lastevanemate esindaja
5.
Rene Preeden
lastevanemate esindaja
6.
Sandra Granbak
õpilaste esindaja