Hoolekogu

Ruusa Põhikooli hoolekogu koosseis:

Jrk. nr
Hoolekogu liige
Esindaja
1.
Marge Trumsi
Kooli pidaja esindaja
2.
Urve Mähar
Õppenõukogu esindaja
3.
Kristiina Paabut
Vanemate esindaja
4.
Liis Künnis
Vanemate esindaja
5.
Rene Preeden
Vanemate esindaja
6.
Mia Carola Loog
Õpilaste esindaja