Järelevalve

Kooli üle järelevalvet teostavate asutuste kontaktandmed:

Räpina Vallavalitsus
Kooli 1
64504 Räpina
Tel. 799 9500

Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18
50088 Tartu
Tel. 735 0222

Piirkonna ekspert Ave Visor (Harjumaa, sh Tallinna koolieelsed lasteasutused, Põlva-, Valga-, Viljandi-, Võrumaa koolieelsed lasteasutused ja üldhariduskoolid)

ave.visor@hm.ee

Tel. 7350253

Tel. +372 5648 8596