Õpetajate motivatsiooniseminar

Neljapäeval, 27. veebruaril sõitsid meie kooli õpetajad kahepäevasele motivatsiooni seminarile.

Külastasime Anna Haava nimelist Pala Kooli, kus võttis meid vastu koolidirektor Grete-Stina Haaristo.
Ühiseid liikumisi ja eesmärke Pala Kooliga on meil palju.

Ka sellel õppeaastal toimuvad Pala Koolis aastaringselt iga päev õuevahetunnid, et suurendada õpilaste ja ka õpetajate liikumisaktiivsust koolipäeva jooksul.
Selleks, et koolipäev ei veniks pikemaks on päevakavasse lisatud kaks paaristundi.
Valikainete näol loob kool tingimused õpilaste mitmekülgseks arenguks. Valikained arendavad õpilaste teadmisi, oskusi ning võimaldavad leida huvi- ja võimetekohase valdkonna, millega tutvuda ühe trimestri jooksul. Valikainete süsteem toetab noore kujunemist küpseks, valikuid teha oskavaks isiksuseks, lisaks loob võimaluse võtta vastutust tehtud valikute eest.
Pala Kooli valikained on robootika ja tehnoloogia, ettevõtlusõpe, loodusõpetus, audio-video, crossfit´i baaskursus, draamaõpetus.

Vahvaid ideid ja mõtteid said kõik õpetajad! Nüüd tuleb mõelda, kuidas neid rakendama hakata!

Jätkasime sõitu Meresuu SPA & HOTELLI, kus toimus töine ja mõteterohke Ruusa Põhikooli 2021-2025 arengukava koostamine. Hindasime hetkeolukorda, kaardistasime tugevused, nõrkused, võimalused ja ohud.
Jagasime mõtteid ja ideid, mida uutel õppeaastatel teisiti ja paremini teha!

Talvist kooliaega! ❄️

Andri Võsokovski
Ruusa Põhikool