Ruusa Põhikooli reeglid ja põhimõtted seoses viirusega COVID-19

Jälgides Terviseameti ning Haridus- ja Teadusministeeriumi juhiseid ja soovitusi, korraldab Ruusa Põhikool oma õppetööd tavapärases rütmis.

* Tule koolimajja 15–20 minutit enne tundide algust.

* Mine garderoobi, võta seljast üleriided, vaheta välisjalanõud sisejalanõude vastu. Seejärel pese käed söökla ees olevate kraanikausside juures vee ja seebiga.

*Hoia koolimajas puhtust, pese käsi vee ja seebiga õppepäeva jooksul korduvalt (ka enne söömist ja peale WC kasutamist). Soovitatav on võtta kaasa isiklik pudel desinfitseeriva kätegeeliga, mida saab vajadusel kasutada.

* Koolimajas tuulutatakse klassiruume regulaarselt.

* Ole garderoobis ainult vajadusel (kooli tulles, kehalise kasvatuse tundi minnes, õue ja koju minnes).

* Hoia distantsi nii koolimajas kui väljaspool kooli. 

* Tervisevahetunni ajal ole õues.

* Lahku koolimajast kohe tundide ja huvitegevuse lõppemisel.

* Lapsevanematel on lubatud koolimajja siseneda ainult kokkuleppel õpetaja või kooli direktoriga. Lapsevanemal on soovitatav kasutada kaitsemaski.

* Kui tunned ennast koolipäeva jooksul halvasti, siis pöördu kohe aineõpetaja või klassijuhataja poole, kes teavitab direktorit ning lapsevanemat.

* Õpilastel, kes kuuluvad riskigruppi, kelle peres on riskigruppi kuuluvaid pereliikmeid või kes leiavad, et turvalist vahemaad on koolis raske hoida, on soovitatav kasutada siseruumides kaitsemaski. Lapsevanemal on õigus taotleda lapsele koduõpet.

 * Haigena jää koju! Kõik haigusele viitavate tunnustega lapsed (nohu, köha, kerge palavik jms) peavad jääma kodusele ravile. Konsulteeri perearstiga.

* Kui peres on avastatud COVID-19 haigestunu, siis jääb õpilane koju ja tuleb kooli pärast seda, kui arst on selleks loa andnud. See tähendab, et kooli võib tulla pärast isolatsioonis olemist ja negatiivse testi tulemuse saamist. Lapsevanem informeerib sellest klassijuhatajat.

* Kui õpilase COVID-19 diagnoos leidis kinnitust, teavitab lapsevanem sellest kohe klassijuhatajat. Haigusjuhust informeerib klassijuhataja antud klassi õpilasi ja vanemaid ja direktorit. Klass jääb kaheks nädalaks kodusesse karantiini. Haigestunu peab perioodi lõpus tegema uue testi ja kooli tohib tulla alles peale negatiivse tulemuse saamist.

* Õppeaasta jooksul ei ole soovitatav reisida väljapoole Eestit, eriti riikidesse, kus on kõrge nakkuskordaja ja mille kohta on kehtestatud karantiinikohustus.

* Kui olete viibinud välismaal reisil, siis jälgige nimekirja maadest, mille puhul tuleb viibida 14-päevases karantiinis. Karantiiniajal ole kodus. Karantiinis olekust teavitada klassijuhatajat.