Ruusa Põhikooli reeglid seoses Covid-19 levikuga. UUS!

Kooli õppetöö toimub jälgides Terviseameti ning Haridus- ja Teadusministeeriumi juhiseid ja soovitusi.

Koolis toimi nii:

 • Tule koolimajja 15–20 minutit enne tundide algust.
 • Mine garderoobi, võta seljast üleriided, vaheta välisjalanõud sisejalanõude vastu.
 • Pese käed söökla ees olevate kraanikausside juures vee ja seebiga.
 • Hoia koolimajas puhtust, pese käsi vee ja seebiga õppepäeva jooksul korduvalt (ka enne söömist ja peale WC kasutamist). Kooli ruumides on olemas desinfitseerivad vahendid, mida saab vajadusel kasutada.
 • Ole garderoobis ainult vajadusel (kooli tulles, kehalise kasvatuse tundi minnes, õue ja koju minnes).
 • Hoia distantsi nii koolimajas kui väljaspool kooli. 
 • Tervisevahetunni ajal ole õues.
 • Lahku koolimajast kohe tundide ja huvitegevuse lõppemisel.

NB! Lapsevanematel on lubatud koolimajja siseneda ainult kokkuleppel õpetaja või kooli direktoriga. Lapsevanemal on soovitatav kasutada kaitsemaski.

Kuidas toimida nakkuskahtluse korral:

 • Haigena jää koju! Kõik haigusele viitavate tunnustega lapsed (nohu, köha, kerge palavik jms) peavad jääma kodusele ravile. Konsulteeri perearstiga.
 • Kui tunned ennast koolipäeva jooksul halvasti, siis pöördu kohe aineõpetaja või klassijuhataja poole, kes teavitab direktorit ning lapsevanemat.
 • Kui peres on avastatud COVID-19 haigestunu ja õpilane on lähikontaktne, siis jääb õpilane neljaks päevaks koju. Neljandal päeval teeb PCR testi (võta ühendust perearstiga). Kui test on negatiivne võib õpilane kooli tulla. Kui test on positiivne, tuleb õpilane kooli pärast seda, kui arst on selleks loa andnud.  Lapsevanem teavitab klassijuhatajat. 
 • Kui õpilase COVID-19 diagnoos leidis kinnitust, teavitab lapsevanem sellest kohe klassijuhatajat. 

Seiretestimine:

 • Õpilased testivad ennast kiirtestiga õpetaja juhendamisel. Testimine toimub kolm korda nädalas, esimeses koolitunnis: esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel.
 • Lapsevanemad teavitavad direktorit Stuudiumi vahendusel, kui ei soovi oma lapse seiretestimist (hiljemalt 2.november 2021.a.)
 • Kui seiretestimisel on avastatud COVID-19 positiivne õpilane, siis jääb õpilane neljaks päevaks koju. Neljandal päeval teeb PCR testi (võta ühendust perearstiga). Kui test on negatiivne võib õpilane kooli tulla. Kui test on positiivne, tuleb õpilane kooli pärast seda, kui arst on selleks loa andnud. Klassijuhataja teavitab lapsevanemat.

NB! Lapsevanemal on õigus taotleda lapsele koduõpet.